School of Social Work Faculty

Naomi White, MSW

Naomi White, MSW
Title: Senior Instructor, Field Coordinator
Department: School of Social Work
Phone: 330-972-5978
Email: naomi1@uakron.edu


Baomei Zhao, Ph.D.

Baomei Zhao, Ph.D.
Title: Associate Professor
Department: School of Social Work
Phone: 330-972-7728
Email: bzhao1@uakron.edu